Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı / Unvan  

Doç. Dr. Fatih YALÇIN

Edebiyat Fakültesi

Doç. Dr. Emre ÖZYURT

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Elif GÜVENDİ YALÇIN

Edebiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Fikri GÜNEY

İlahiyat Fakültesi