Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Danışma Kurulu

Danışma Kurulu

Adı Soyadı / Unvan  

Doç Dr. Ahmet Mutlu AKYÜZ

İ.İ.B.F.

Doç Dr. Büşra TOSUNOĞLU

İ.İ.B.F.

Doç. Dr. Serhat DAĞ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AYYILDIZ

Edebiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Yakup TOPAL

Edebiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Engin GÖKÇÜR

Edebiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÇALIK

Turizm Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi M. Ahmet TÜZEN

Edebiyat Fakültesi