Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları:

Merkezin amacı, Türkçe ve yabancı dillerde araştırma ve uygulama, eğitim ve öğretim yapmak, ilgili yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmek, anılan dillerden yararlanılmasına hizmet etmek amacıyla eğitim ve öğretim programları düzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanları

 1. Yurt içinde Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, dil öğretme faaliyetlerine destek olmak üzere yurt dışında Üniversiteyi ve Türk kültürünü tanıtmak,
 2. Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yaparak programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,
 3. Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve Türkiye’deki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,
 4. Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları duyurmak için çeşitli seminer, çalıştay, kurs ve benzeri etkinlikler ile toplantılar düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak,
 5. Türkçe ve yabancı dil öğretimine yönelik öğretim araçlarını hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayınlamak, Üniversiteyi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek, inceleme, eğitim, öğretim faaliyetlerinde bulunmak, görüş oluşturmak,
 6. Türkçe ve yabancı dil öğretimini yaygınlaştırmak için yurt dışındaki çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak,
 7. Bilimsel çalışmaları desteklemek, çeviri faaliyetlerinde bulunmak, dil öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve uluslararası projelere ortaklık etmek,
 8. Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil kursları açmak ve sınavlar düzenlemek, başarılı olan kursiyerlere sertifika vermek,
 9. İlk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler ile halkın yabancı dillerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak,
 10. Üniversite öğrencileri ile idari ve akademik personelinin talepleri doğrultusunda dil kursları açmak, başarılı olan kursiyerlere sertifika vermek,
 11. Üniversitenin enstitüleri bünyesindeki lisansüstü eğitime başlayan öğrencilerin yabancı dil hazırlık programlarını yürütmek,
 12. Üniversiteye, Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer ülkelerle yürütülen öğrenci ve akademik personel değişimi, ikili yürütülen projeler ve programlar, yurt dışından öğrenci kabulü gibi etkinliklerde adayların ihtiyaç duyulan dil seviyesine ulaşabilmeleri için gerekli altyapı, eğitim ve öğretim imkânlarım hazırlayıp sunmak,
 13. Türkiye’de öğrenim gören/görecek yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe seviye tespit sınavlarını yapmak, lisans ve lisansüstü düzeyindeki öğrenimi rahat izleyebilmelerine yönelik hazırlık sınıfı eğitimi vermek ve kurslar açmak.